Kan behandle sår med lys

I nesten to år gikk Gunvor Knoph (79) til behandling uten at leggsårene hennes forsvant. Nå har hun fått hjelp av et ultrarødt lys med oksygen-energi. Ett av sårene er borte. Det andre er i ferd med å gro.

Metoden vi bruker under sårbehandling heter Singulett-Oksygen-Energi-metoden (SOE). Gjennom ultrarød bestråling får såret tilført oksygen-energi. Da gror det raskere.

sårbehandling

Lysstimulering er en av få behandlere som bruker et Valkion-apparat for sårbehandling . Det er laget i Sverige og har vist seg å være effektivt i behandling av en rekke sykdommer. Bestrålingen kan til og med skje gjennom bandasjen. Det er en stor fordel for pasienter med brannskader.

Et Valkion-apparat er en fotosensibilisator som produserer Singulett-Oksygen-Energi, slik at kroppen blir i stand til å helbrede seg selv. Sår og hudplager kan belyses direkte, og indre organer får tilført energien gjennom belysning av akupunkturpunkter