Author Archives: admin

Psykiske problemer og søvnvansker

Anslagsvis 3 av 10 har søvnvansker, men blant personer med psykiske lidelser er tallene kanskje så høye som opp til 9 av 10. De vanligste søvnendringene ved disse sykdommene er vansker med å sovne, mange oppvåkninger, mindre dyp søvn og

Sliter du med utbrenthet?

Oppfinner og kunstner Leonardo Da Vinci sa engang at søvn “bortkastet tid”, og vi har alle hørt folk si “at det er ikke nok timer i døgnet” når de refererer til arbeid, familie eller hobbier – og mange av oss

Terapi med farge og lys

Er du plaget av periodiske depresjoner i de tunge,mørke årstidene? På senhøsten og vinteren, når lyset er svakere og dagene kortere, blir verden grå og trist for mange mennesker. Trøtthet, energitap og døsighet blir en del av hverdagen. Om kveldene

Kan hjelpe mot lese og skrivevansker

Lysbehandling kan anvendes som metode for å hjelpe med lese og skrivevansker med først må man ha god kunnskap om hva lese og skrivevansker egentlig er: det får du i denne artikkelen.

Kort fortalt er lysbehandling gunstig i den sammenheng …