Lysbehandling med lampe

Denne forsiden inneholder en annonselenke til Lånemegleren.no


Lysstimulering, eller lysbehandling med lampe, benyttes med fullspekturmlys, det vil si lys som innehar tilnærmelsesvis kvaliteten og fargene i dagslyset. Lyskilden plasseres i øyenhøyde foran kunden. Lyset passerer via øynene og synsnervene til viktige områder i hjernen, og stimulerer denne. En hypotese er at en antar at det autonome nervesystemet enten blir aktivert eller dempet. Klinisk erfaring viser at ulike farger stimulerer ulike områder og organer i kroppen.

Lysstimulering er en korttidsbehandling. Ulike plager krever ulike tidsperspektiv. Årstidsavhengige lidelser krever gjentagelse hvert år, enkelte søvnvansker daglig stimulering. Enkelte lærevansker krever stimulering i en periode over et år og siden en vedlikeholdsperiode hvert 3-4 år. Hvis du ønsker å investere i lysprodukter som vil kunne gjøre dagene dine lettere kan vi anbefale et forbrukslån (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.) – dette vil gi deg muligheten til raskt å ta hånd om dine vanskeligheter samt at du ikke behøver å stille sikkerhet for pengene.

lysbehandling med lampe

Medisin for fremtiden – Lysbehandling
Lysbehandling kom første gang til Norge på 80-tallet. Bruk av hvitt lys er best dokumentert og anerkjent, men også Lysbehandling med farget lys har god effekt på forskjellige plager. Lys kan bli fremtidens medisin.

Det er dokumentert at lys gir økt energi. Forskning har påvist at vi er avhengige av lys for å kunne fungere, og bekrefter dermed det mange innen medisinen har hevdet lenge: at lyset stimulerer hjernen vår.

Interessen for lysbehandling som behandlingsmetode for både psykiske og fysiske lidelser er økende. Sollys eller fullspektrumlys er viktig for menneskenes trivsel og helse. For lite eller feil lys over lengre tid skaper fysisk og psykisk ubalanse, i verste fall sykdom og nedsatt yteevne. Lys- og fargebehandling har flere tusen års tradisjoner i terapeutisk øyemed, og ble brukt allerede i oldtidens Hellas og Egypt.

I 1903 fikk den danske forskeren Nils Ryberg Finsen Nobelprisen i medisin for sin epokegjørende behandling av tuberkuløse hudlidelser ved hjelp av lys. På 1920- og 30-tallet forsket Harry Riley Spitler på lys og farger, og behandlet med hell ulike somatiske lidelser. Forskningen de siste ti-årene har gitt oss forståelse for at lys og mørke griper inn og styrer mange fysiologiske prosesser. Mange anser lysbehandling som fremtidens medisin, og interessen for lys som behandlingsmetode er økende.

Lysstimulering kan skje både i form av hvitt og av farget lys. Farget lysstimulering foregår sammen med en terapeut, og det har vist seg effektivt ved:

Utbrenthet, stress, hormonsvingninger, nedstemthet, depresjoner, søvnvansker, uro, bekymringer, selvbildeproblematikk og lese- og skrivevansker. I tillegg kan det øke motivasjon- og konsentrasjonsevnen.

Hvitt fullspektrumlys brukes oftest ved årstidssvingninger eller vinterdepresjoner som det gjerne kalles. Bakgrunnen for at dette oppstår er at kroppens biologiske klokke er i utakt fordi kroppen ikke får det naturlige dagslyset den trenger i tilstrekkelig mengde og varighet og til riktig tid på døgnet, forteller Grete Rynning.

Det hvite lyset hjelper også når du er døgnvill (som for eks. hos skiftarbeidere eller ved jet lag) og ved søvnvansker og manglende overskudd. I motsetning til det fargede lyset, kan en behandle seg selv hjemme ved hjelp av en lampe med hvitt lys.

Det er viktig å være nøye ved innkjøp av en lampe med hvitt fullspektrumlys. Svakere lamper krever kortere avstand til øynene og/eller lengre behandlingstid. Begge deler kan gjøre at det blir tyngre å få gjennomført behandlingen. Lampen bør også være godkjent som medisinsk elektrisk utstyr.

Det beste tidspunktet for lysstimuleringen varierer, da det avhenger av vedkommendes søvnmønster. Det anbefales derfor å rådføre seg med en relevant fagperson slik at resultatet blir mest mulig vellykket.

Mengden lys som den enkelte tar inn av det hvite lyset varierer også, det avhenger av hvor stort synsfeltet er. Mangelfull belysning (som vi gjerne har innendørs), stress og traumer kan påvirke den enkeltes synsfelt slik at det snevres inn. Det kan derfor være hensiktsmessig å måle synsfeltet før en går i gang med behandling med hvitt lys. Farget lysstimulering vil kunne utvide synsfeltet hvis det skulle vise seg å være nødvendig, og en slik behandling får en hos en lysterapeut.